fbpx
Logo e-OPAK - Ogólnopolska Pomoc Drogowa
Wezwij Pomoc 24h/7

Pomoc drogowa 24/7

Zgłoś awarię online

Wypełnij formularz

+48 531 120 251

Telefoniczne zgłaszanie awarii

Serwis

+48 512 640 361

Wszystko poza zgłaszaniem awarii (8:00-16:00)

Edit Template
Start » Podróże » Opłaty drogowe » Słowenia

Opłaty drogowe i winiety w Słowenii

W Słowenii na autostradach i drogach szybkiego ruchu konieczna jest elektroniczna winieta (E-Vinjeta). Ponadto obowiązują opłaty za przejazd tunelem Karawanki. Pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony muszą być wyposażone w urządzenie nadawcze DarsGo.

Gdy Twoje auto Cię zawiedzie,

Ogólnopolska Pomoc Drogowa e-OPAK

My nie zawodzimy. Jesteśmy zawsze tam gdzie tego potrzebujesz.

Ogólne informacje o opłatach drogowych w Słowenii

Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu na Słowenii wiąże się z opłatami. Pojazdy o masie do 3,5 tony wymagają elektronicznej winiety. Dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony opłata drogowa jest naliczana zależnie od przejechanej trasy. System opłat dla cięższych pojazdów jest szczegółowo dopracowany, aby dopasować stawki do faktycznego użytkowania dróg.

Opłaty drogowe dla aut osobowych w Słowenii

Pojazdy o wysokości powyżej 1,3 metra przy przedniej osi podlegają wyższym opłatom drogowym.

Opłaty drogowe dla zestawów pojazdów w Słowenii

Zestawy z pojazdem ciągnącym o wysokości powyżej 1,3 metra przy przedniej osi i masie do 3,5 tony DMC podlegają wyższym opłatom drogowym. Przyczepy nie są naliczane dodatkowo. Zestawy z pojazdem ciągnącym o masie powyżej 3,5 tony DMC płacą opłatę zależną od przejechanej trasy, przy czym liczba osi przyczepy jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty.

Opłaty drogowe dla kamperów w Słowenii

Kampery o masie do 3,5 tony DMC z wpisem w dowodzie rejestracyjnym część oraz stałymi zabudowami mieszkalnymi są klasyfikowane do klasy opłat drogowych 2A, niezależnie od ich wysokości przy przedniej osi. Kampery o masie powyżej 3,5 tony DMC płacą opłatę zależną od przejechanej trasy i nie wymagają winiety.

Klasy pojazdów w Słowenii

Klasa 1 Motocykle
Klasa 2A Pojazdy do 3,5 tony DMC i o wysokości poniżej 1,3 metra przy przedniej osi, a także kampery do 3,5 tony DMC z wpisem w dowodzie rejestracyjnym i stałymi zabudowami mieszkalnymi.
Klasa 2B Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony DMC i wysokości powyżej 1,3 metra przy przedniej osi.

W przypadku kamperów i samochodów osobowych o wysokości powyżej 1,3 metra przy przedniej osi, dla klasyfikacji do klasy 2A musi być zaznaczony typ nadwozia w dowodzie rejestracyjnym. Samo oznaczenie pojazdu jako pojazd kempingowy nie wystarcza; wyposażenie kempingowe musi być trwale zamontowane do celów mieszkalnych. Pojazdy bez tych cech wyposażenia są klasyfikowane do klasy 2B. Przy klasyfikacji pomocna jest lista pojazdów ze zmierzonymi wysokościami i przyporządkowaniem do odpowiednich klas opłat drogowych prowadzona przez słoweńską firmę zarządzającą autostradami DARS. W przypadku kamperów nie wymienionych w tej liście, dla klasyfikacji do klasy 2A zawsze decydujące jest trwale zamontowane wyposażenie kempingowe i mieszkalne.

Lista zmierzonych pojazdów

Rodzaje i ceny winiet w Słowenii

W Słowenii dostępne są wyłącznie elektroniczne winiety (E-Vinjeta), które można nabyć maksymalnie 30 dni przed pierwszym dniem ich ważności. Winiety dla wszystkich klas pojazdów są dostępne w przedsprzedaży online, a także można je kupić na stacjach benzynowych blisko granicy oraz w punktach sprzedaży DARS. Potwierdzenie zakupu E-Vinjety należy zachować, aby móc udowodnić prawidłowy zakup winiety.

Zaleca się zakup winiety przed wjazdem do Słowenii, ponieważ jazda po drogach objętych opłatą bez ważnej winiety wiąże się z grzywną w wysokości od 300 do 800 euro.

Nie zaleca się wybierania dróg alternatywnych bez opłat. Oprócz wydłużenia czasu podróży, oznakowanie jest często mylące, a urządzenia nawigacyjne zazwyczaj nie są pomocne. Krytyczne obszary, takie jak ronda czy drogi szybkiego ruchu blisko autostrad, często są monitorowane przez słoweńską policję. Nawet nieumyślne naruszenie obowiązku płacenia opłat drogowych może skutkować wysokimi grzywnami.

Klasa 1
Klasa 2A
Klasa 2B
Winieta 7-dniowa
8,00€
16,00€
32,00€
Winieta miesięczna
-
32,00€
64,10€
Winieta 6-miesięczna
32,00€
-
-
Winieta roczna
58,70€
117,50€
235,00€

Płatny tunel w Słowenii

Tunel Karawanki

Tunel łączący miejscowości St. Jakob (Austria) i Jesienice (Słowenia)

Auto do 3,5t
Zestaw
Motor
Kamper
Cała trasa (oba tunele)
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
Tunel Gleinalm
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
Tunel Bosruck
6,50€
6,50€
6,50€
6,50€

Ceny w Euro

Opłaty można uregulować na miejscu gotówką lub kartą kredytową (VISA, Diners Club, Mastercard i American Express) oraz kartą Maestro. Dostępne są również cyfrowe bilety na opłaty drogowe (Tylko na przejazdy w kierunku południowym), które umożliwiają korzystanie z oznakowanych na zielono pasów przejazdu, eliminując potrzebę płatności na miejscu.

Opłaty drogowe dla pojazdów powyżej 3,5t w Słowenii

Dla wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony DMC, w tym kamperów, naliczana jest opłata drogowa zależna od przejechanej trasy. W przypadku zestawów decydująca jest masa pojazdu ciągnącego powyżej 3,5 tony. Do opłacania opłat drogowych konieczny jest transponder DarsGo, który montuje się na wewnętrznej stronie przedniej szyby. Jest on dostępny na wszystkich stacjach serwisowych DARS oraz online.

Opłata jest obliczana na podstawie:

  • przejechanych kilometrów,
  • liczby osi (w przypadku zestawów wliczane są również osie przyczepy),
  • klasy emisji spalin Euro.

Płatność można dokonać w opcji prepaid (przedpłata) lub postpaid (płatność odroczona). Ponadto, można uregulować opłaty po przekroczeniu granicy, nabywając urządzenie DarsGo na pierwszej stacji serwisowej DarsGo. Po ponad 2 latach niekorzystania z urządzenia, saldo na nim wygasa.

Opłaty drogowe w krajach sąsiednich

Austria

Chorwacja

Węgry

Włochy

5/5 - (Oceny:1)